2
4
8
6
plików.

Neverwinter Nights - Patch 1.68

PL
Ocena:

Opis programu

Patch aktualizuje grę Neverwinter Nights z dodatkami Shadows of Undrentide i Hordes of the Underdark do wersji 1.68.
Skrypty:

 • Poprawiono problem z czarem snu nie traktowanym jako wrogie działanie podczas rzucania (nw_s0_sleep.nss).
 • Poprawiono problem z zasięgiem dla czaru "Kwaśny Oddech Mestila" (X2_S0_AcidBrth.nss).
Narzędzia Aurora Neverwinter Nights:
 • Poprawiono CopyObject(), by kopiowane stwory miały własny skrypt OnSpawn.
 • Uaktywniono wsparcie PLT dla widocznych płaszczy.
 • Poprawiono problem z GetIsSkillSuccessful(), które nie działało poprawnie pod Linuxem/Macintoshem.
 • Poprawiono problem z odwracaniem SetLockUnlockDC() i SetLockLockDC() w nwscript.nss. Wszystkie skrypty wywołujące te funkcje będą musiały zostać ponownie skompilowane, by zmiany te zaczęły działać.
 • Poprawiono problem z ActionCastSpellAtObject() niedziałającym dla czarów paladyna.
 • Wprowadzono poprawkę, która powinna uniemożliwić potencjalne problemy z otrzymywaniem komunikatów o zmianach w wyglądzie/fenotypie przy wykorzystywaniu polecenia SetPhenoType().
Zawartość własna:
 • Dodano nowe polecenia skryptów:
  // Ustawia status możliwości używania obiektów typu oPlaceable (możliwych do umieszczenia).
  // Uwaga: Nie działa na obiekty statyczne.
  void SetUseableFlag(obiekt oPlaceable, int nUseableFlag);
 • Dodano nowe ustawienie w nwnplayer.ini.
  [Game Options]
  Log Model Errors=0
  Po włączeniu tego ustawienia niektóre rodzaje błędów modelu zapisywane będą do plików logowania nwclientLog i AR_ERROR.LOG w trakcie gry (do katalogu instalacji NWN). Chodzi tu o błędy związane z ustawieniem błędnych danych dla TileSet, ustawieniem błędnych węzłów używalności dla obiektów, niektóre błędy związane z możliwymi do umieszczenia obiektami, a także błędy związane z węzłem animrootnode nieodpowiadającym nazwom innych węzłów w modelu.
 • Skrzydła wykorzystują teraz ustawienia ENVMAP z nowej kolumny w WingModel.2da zamiast ENVMAP z appearance.2da. Poprawia to niektóre problemy z przezroczystością dla skrzydeł.
 • Ogony wykorzystują teraz ustawienia ENVMAP z nowej kolumny w TailModel.2da zamiast ENVMAP z appearance.2da. Poprawia to niektóre problemy z przezroczystością dla ogonów.
Prosimy odwiedzić witrynę społeczności Neverwinter Nights pod adresem: nwn.bioware.com.

Gra Neverwinter Nights 1.67

UWAGA! WSZYSTKIE MODUŁY STWORZONE/ZAPISANE W WERSJI 1.67 EDYTORA ZOSTAJĄ OZNACZONE JAKO MOŻLIWE DO URUCHOMIENIA JEDYNIE W WERSJI 1.67 (LUB NOWSZEJ) GRY NEVERWINTER NIGHTS LUB EDYTORA. JEŚLI NIE CHCESZ OZNACZAĆ SWOJEGO MODUŁU JAKO 1.67, NIE EDYTUJ GO W TEJ WERSJI ZESTAWU NARZĘDZI. JEŚLI CHCESZ POWRÓCIĆ DO WERSJI 1.66, PRZYGOTUJEMY POPRAWKĘ, KTÓRA TO UMOŻLIWI.
 • Oficjalna kampania: Rozdział 2e - Usunięto problem, który sprawiał, że zaatakowanie Tolana Losena wywoływało wrogość wszystkich obywateli.
 • Oficjalna kampania: Rozdział 3 - Jeden z piedestałów w grobowcu Layanne nie może być już przypadkowo zniszczony.
 • Do gry dodano 13 wersji nowych stworzeń, pochodzących z dodatku Pirates of the Sword Coast: Rekiny (gobliński, mako, młot), Szary szlam, Żółta galareta (duża, średnia, mała), Sahuagin (zwykły, kapłan, przywódca), papuga, mewa (chodząca, latająca).
 • Do zasobów gry dodano 79 nowych obiektów ustawialnych:
  • Strzała (szyldy i oznaczenia) - 8 różnych kolorów
  • Flaga (szyldy i oznaczenia) - piracka i Umberlee
  • X (szyldy i oznaczenia) - znak X piratów
  • Bąbelki (efekty wizualne) - 3 różne wysokości
  • Świeczka (Różn. Wnętrza) - 2 rodzaje 2 wersji - 1 zestaw ze światłem, 1 bez
  • Skrzynia (Pojemniki i przełączniki) - 1 zakopana, 1 zatopiona - z zatopionej skrzyni wylatują bąbelki po jej otwarciu
  • Drewno na wodzie (Parki i natura) - 4 rodzaje
  • Łóżko, ława, stół i krzesło; krasnoludzkie (Różn. wnętrza)
  • Ławica ryb (Parki i natura) - 3 rodzaje
  • Ślady stóp (Różn.) - lewe i prawe
  • Porosty (Parki i natura)
  • Wiszący szkielet krasnoluda (Różn. wnętrza)
  • Wodorosty (Parki i natura) - 3 rozmiary 3 rodzajów
  • Grzyby (Parki i natura) - 4 rodzaje
  • Sieć (Różn.)
  • Drzewo palmowe (Parki i natura) - 2 rodzaje
  • Papuga (Różn.)
  • Portal (Efekty wizualne)
  • Kałuża (Różn.) - 2 rodzaje
  • Tratwa (Różn.) - 1 normalna, 1 zniszczona
  • Skały (Parki i natura) - 5 rodzajów
  • Zwoje liny (Różn.) - 2 rodzaje
  • Morskie siedzisko (Różn. wnętrza)
  • Morski bożek (Różn. wnętrza)
  • Morski obelisk (Różn. wnętrza)
  • Morski stół (Różn. wnętrza)
  • Muszla (Parki i natura) - 3 rodzaje
  • Kapliczka Umberlee (Różn. Wnętrz) - 1 oświetlona, 1 nie
  • Rozgwiazda (Parki i natura)
  • Leże Troga (Różn. wnętrza)
  • Jajo Troga (Różn. wnętrza)
  • Gniazdo Troga (Różn. wnętrza)
  • Kapliczka Troga (Różn. wnętrza)
  • Tron Troga (Różn. wnętrza)
 • Dodano nową opcję do pliku nwnplayer.ini pod [Game Options] "Client CPU Affinity" (tylko dla wersji Windows). Jeśli masz w swoim komputerze więcej niż jeden procesor, możesz użyć tej opcji, aby zmusić grę do działania na tylko jednym z procesorów, określając jego numer (0-31). Ustawienie "Client CPU Affinity=-1" wyłączy przyporządkowanie procesora.
 • Dodano nową opcję do pliku nwnplayer.ini pod [Server Options] "Examine Effects On Creatures=1". Jeśli opcja ta jest wyłączona, to wszystkie magiczne efekty przypisane do stworzenia nie pojawią się w jego opisie jeśli w czasie gry zbadasz dane stworzenie (Uwaga: MG wciąż będą widzieć efekty przypisane do stworzenia).
 • Usunięto błąd powodujący zawieszenie gry, do którego mogło dojść na ekranie wyboru postaci, jeśli na liście znajdowała się postać używająca klasy stworzonej przez społeczność graczy, która nie była obsługiwana w aktualnym module.
 • Usunięto błąd związany z używaniem przedmiotu na innym przedmiocie, co powodowało bieg gracza w róg danego obszaru. Gracz będzie teraz biec w pobliże wskazanego przedmiotu.
 • Poprawiono kilka błędów FeatIndex w następujących plikach 2da: PackFTShad.2DA, PackFTRog1.2DA, PackFTRog2.2DA, PackFTRog3.2DA, PackFTRog5.2DA, PackFTRog6.2DA, PackFTRog7.2DA
 • Poprawiono błąd pozwalający okraść puste pojemniki, które nie były oznaczone jako "możliwe do okradzenia".
 • Poprawiono błąd, który sprawiał że samodzielnie stworzone elementy nie były usuwane prawidłowo przy wychodzeniu z modułu.
 • Usunięto błąd, powodujący zawieszenie i związany z sytuacją gdy duże stworzenia miały na wyposażeniu zbyt małą broń.
 • Poprawiono obronne rzucanie zaklęć tak, aby działało poprawnie z czarami z podmenu.
 • Obszar znajdujący się za wyważonymi drzwiami będzie od teraz prawidłowo zbadany.
 • Poprawiono wyświetlany TAG przy użyciu komendy konsoli "dm_dumplocals" na przedmiocie lub stworzeniu.
 • Poprawiono błąd, w którym okno z wiadomością tekstową "Twój dziennik został zaktualizowany." nie zastępowało własnych elementów.
 • Wprowadzono kilka poprawek mających na celu uniemożliwienie oszustw w grze i kontach postaci. Przepraszamy, ale nigdy nie będziemy publicznie omawiać zmian w grze dotyczących łamania zabezpieczeń.
Klient MG:
 • MG otrzymał zdolność ustawiania pułapek na drzwiach/obiektach ustawialnych za pomocą kreatora (oraz okienek szybkiego dostępu przeciąganych z menu kreatora).
 • Własne wyzwalacze i pułapki z menu kreatora MG pojawiają się teraz prawidłowo (a nie jak poprzednio jako domyślna pułapka).
 • Klawisz natychmiastowego zgonu dla MG (domyślnie iiYii) działa teraz także na przedmiotach nie związanych ze scenariuszem, które znajdują się na ziemi.
 • Dodano nowe podmenu "Nadaj zmianę charakteru" do okrągłego menu nadawania/odbierania cech stworzeń.
 • Do menu badania stworzenia przez MG dodano opcję "Zbadaj".
 • Kiedy MG iibadaii gracza, zostaną także wyświetlone dane na temat doświadczenia i posiadanego złota.
 • Kiedy MG iibadaii przedmiot, zostaną także wyświetlone dane na temat wartości danego przedmiotu w złocie.
 • Dokonano zmiany mającej na celu zmniejszenie opóźnienia w grze, do którego miało dochodzić gdy MG opanował stworzenie należące do bardzo dużej frakcji.
Edytor Aurora gry Neverwinter Nights:
 • Dodano całą masę nowych poleceń skryptowych (więcej informacji na ich temat znajdziesz w edytorze):
  • GetCreatureWingType()
  • SetCreatureWingType()
  • GetCreatureTailType()
  • SetCreatureTailType()
  • GetCreatureBodyPart()
  • SetCreatureBodyPart()
  • GetHardness()
  • SetHardness()
  • SetLockKeyRequired()
  • SetLockKeyTag()
  • SetLockLockable()
  • SetLockLockDC()
  • SetLockUnlockDC()
  • SetTrapDisarmable()
  • SetTrapDetectable()
  • SetTrapOneShot()
  • SetTrapKeyTag()
  • SetTrapDisarmDC()
  • SetTrapDetectDC()
  • CreateTrapAtLocation()
  • CreateTrapOnObject()
  • SetWillSavingThrow()
  • SetReflexSavingThrow()
  • SetFortitudeSavingThrow()
  • GetTilesetResRef()
  • GetTrapRecoverable()
  • SetTrapRecoverable()
  • GetModuleXPScale()
  • SetModuleXPScale()
  • GetKeyRequiredFeedback()
  • SetKeyRequiredFeedback()
  • GetTrapActive()
  • SetTrapActive()
  • GetInfiniteFlag()
  • SetInfiniteFlag()
  • LockCameraPitch()
  • LockCameraDistance()
  • LockCameraDirection()
  • GetPlaceableLastClickedBy()
  • GetAreaSize()
  • SetName() - Ustawia nazwę Obiektu (stworzenia, obiektu ustawialnego, przedmiotu, lub drzwi) - NIE działa na graczy.
  • GetPortraitId()
  • SetPortraitId()
  • GetPortraitResRef()
  • SetPortraitResRef()
 • Jakby tego było mało, dodaliśmy także nowe parametry dla następujących poleceń skryptowych:
  • GetAbilityScore(object oCreature, int nAbilityType, int nBaseAbilityScore=FALSE)
  • GetSkillRank(int nSkill, object oTarget=OBJECT_SELF, int nBaseSkillRank=FALSE)
  • SetTrapDetectedBy(object oTrap, object oDetector, int bDetected=TRUE)
  • ExploreAreaForPlayer(object oArea, object oPlayer, int bExplored=TRUE)
  • SetCutsceneMode(object oCreature, int nInCutscene=TRUE, int nLeftClickingEnabled=FALSE)
  • GetPCPublicCDKey(object oPlayer, int nSinglePlayerCDKey=FALSE)
  • CreateItemOnObject(string sItemTemplate, object oTarget=OBJECT_SELF, int nStackSize=1, string sNewTag="")
 • Dodano nowe zdarzenie typu OnClick dla elementów ustawialnych. Zdarzenie to wywoływane jest natychmiast, gdy gracz kliknie na obiekcie (niezależnie od tego, jak daleko od niego się znajduje i czy w ogóle może do niego sięgnąć). Aby określić gracza, który kliknął lewym przyciskiem na obiekcie, wpisz GetPlaceableLastClickedBy() w skrypcie OnClick danego obiektu.
 • Dodano 53 nowe efekty wizualne VFX_DUR_AURA_* (VisualEffects.2da) do wykorzystania z komendą skryptową EffectVisualEffect().
 • Dodano 80 nowych stałych parametrów efektów wizualnych (VisualEffects.2da) do wykorzystania z komendą skryptową EffectVisualEffect(). Wykorzystują one nowe stałe VFX_DUR_AURA_*, VFX_EYES_* oraz VFX_DUR_BUBBLES.
 • Dodano możliwość wymuszenia, aby obiekt ustawialny nie był statyczny (okienko zostaje wyszarzone) dla każdego obiektu używającego siatki skóry. Można to zmienić w pliku placeables.2da, w kolumnie "Static". Jeśli kolumny brakuje, to opcja jest domyślnie włączona.
 • Komenda skryptowa GetResRef() działa teraz na obszarach.
 • Komenda skryptowa PlayAnimation() działa teraz na drzwiach (użyj nowej stałej animacji ANIMATION_DOOR_*).
 • Komenda skryptowa GetClassByPosition() działa teraz z klasami stworzonymi przez społeczność graczy.
 • Komenda skryptowa CopyItemAndModify() działa teraz ze strzałami i bełtami przy wykorzystaniu stałej ITEM_APPR_TYPE_WEAPON_*
 • W edytorze dodano przycisk losowego ustawienia. Przycisk ten pozwala wybrać jeden lub więcej obiektów i zmienić ich ustawienie w losowym kierunku.
 • Dodano opcję pominięcia kilkukrotnych komunikatów ostrzegawczych o hak pakach.
 • Poprawiono komendę skryptową ItemPropertyImmunityToSpellLevel(). Tworzyła właściwość odporności na zaklęcia, która była jeden poziom niższa niż powinna.
 • Poprawiono literówkę w nazwie stałej IP_CONST_FEAT_USE_POISON. Jeśli ponownie skompilujesz skrypt z wykorzystaniem starej nazwy, konieczne będzie zaktualizowanie skryptu do używania poprawionej nazwy.
 • Poprawiono literówkę w nazwie stałej FOOTSTEP_TYPE_SOFT. Jeśli ponownie skompilujesz skrypt z wykorzystaniem starej nazwy, konieczne będzie zaktualizowanie skryptu do używania poprawionej nazwy.
 • Usunięto problem z niewłaściwym rodzajem drzwi, który pojawiał się w zestawie segmentów ruin w przypadku "Wnętrza ziemianki 2x2" (tdr01.set).
 • Usunięto problem z brakiem wyświetlania drzwi, który pojawiał się w zestawie segmentów zimowych w przypadku "Ukrytej wieży 2x2" (tts01.set).
 • Usunięto problem z obracaniem się drzwi, który pojawiał się w zestawie segmentów zimowych w przypadku "Ziemianki 2" (tts01.set).
 • Poprawiono model bramy w murze z drogą, w segmencie wioskowym dla użytkowników, którzy mają zainstalowany dodatek HotU (Hordy Podmroku).
 • Usunięto problemy graficzne z obiektem ogniska (plc_i06.mdl).
 • Poprawiono problem duplikowania specjalnych zdolności z okna właściwości stworzenia podczas awansu czarodzieja na kolejny poziom.
Zmiany w skryptach:
 • Ataki z wykorzystaniem sieciowego pocisku biorą teraz pod uwagę atut "poruszanie się w lesie" (nw_s1_bltweb.nss).
 • Poprawiono literówkę w nazwie skryptu zaklęcia "Większa Lisia Przebiegłość" w pliku spells.2da, która uniemożliwiała działanie zaklęcia.
 • Zmieniono implozję w taki sposób, że nie działa już na rzucającego (nw_s0_implosion.nss).
 • Usunięto problem ze sposobem wykonywania rzutów obronnych na refleks w skrypcie DoMissileStorm() (x0_i0_spells.nss).
 • Usunięto problem z zaklęciem "Obłok Dezorientacji", które nie brało pod uwagę odporności na truciznę (x2_s0_cldbewlda.nss, x2_s0_cldbewldc.nss).
 • Zaklęcie "Palec Śmierci" prawidłowo bierze pod uwagę odporność na magię śmierci w przypadku nieudanego rzutu obronnego (NW_S0_FingDeath.NSS).
 • Usunięto błąd z poleceniami MatchSingleHandedWeapon i MatchDoubleHandedWeapon, które zwracały niewłaściwą wartość w przypadku niektórych rodzajów broni (x0_i0_match.nss)
 • "Grupowe Oślepienie/Głuchota" działa teraz na przeciwników nawet na wyższym poziomie trudności (nw_s0_massbldf.nss).
Zawartość dodatkowa:
 • Zmiana pozwalająca na wykorzystanie tekstur plt w przypadku stworzonych przez użytkowników ras istot. Istoty stworzone z części (poniżej linii 481 w pliku appearance.2da) będą teraz używać nazwy tekstury plt na podstawie litery w pozycji "RACE" określonej w pliku appearance.2da (a nie jak zwykle
 • z wykorzystaniem prefiksu pfh0_). Jeśli twój hak pak wykorzystuje takie istoty poniżej linii 481 w pliku appearance.2da, konieczna będzie ich zmiana, aby stały się kompatybilne z aktualną i późniejszymi wersjami gry.
 • Usunięto problem z obliczaniem poziomu rzucającego w przypadku klas wykorzystujących wartości ArcSpellLvlMod oraz DivSpellLvlMod z pliku classes.2da (dla wartości innych niż 2).
 • Dodano obsługę własnych tekstur trawy do pliku ustawień zestawu segmentów. Nowa tekstura trawy opisana jest jako "GrassTextureName". Przykładowo, określenie poniższych pozycji w pliku ustawień:
  [GRASS]
  Grass=1
  GrassTextureName=moja_trawa
  Sprawi, że plik "moja_trawa.tga" (maksymalnie 16 znaków) będzie używany w zestawie segmentów jako tekstura trawy. Gra będzie domyślnie używać standardowego pliku "grass.tga", jeśli "GrassTextureName" nie zostanie określone.
 • Usunięto problem z dodawaniem nowych nazw do kolumny SavingThrowTable w pliku classes.2da, co powodowało dziwne zachowanie edytora.
 • Dodano wsparcie dla wymagania określonego rodzaju "RZUTU OBRONNEGO" ("SAVE") w przypadku klas prestiżowych (wykorzystuje się je w plikach CLS_PRES_*.2da).
  ReqParam1 ReqParam2
  1 = Rzut na Wytrwałość Wymagany minimalny bazowy rzut obronny
  2 = Rzut na Refleks Wymagany minimalny bazowy rzut obronny
  3 = Rzut na Siłę Woli Wymagany minimalny bazowy rzut obronny
 • Uwaga do twórców własnych zestawów segmentów: Jeśli tworzycie zestawy segmentów, nie zapomnijcie dodać odpowiedniego wpisu dla nowego zestawu w pliku areag.ini. Flaga "Interior" musi pasować do tej ze stworzonego pliku .set.
 • Zaktualizowano kolumnę DefaultIcon w pliku BaseItems.2da na potrzeby nowych wpisów. Usuwa to problem z zabieraniem przedmiotów z hak paka do modułu bez hak paka, co mogło powodować dziwne zachowanie ekwipunku.
 • Zmieniono zachowanie ikony szat w ekwipunku. Ikona wyświetlać teraz będzie także nie ukryte części ciała, jak określono w pliku parts_robe.2da (ikona będzie szatę, biodra, pas, tors oraz ramiona).
 • Dodano nową kolumnę "DefaultPhenoType" do pliku phenotype.2da. Liczba w tej kolumnie określać będzie fenotyp używany w przypadku, gdy nie istnieje model dla wybranego fenotypu (przykładowo używając komendy skryptowej SetPhenoType() ).
 • Modele głowy używają teraz tego samego systemu "DefaultPhenoType" jak powyżej (a nie jak poprzednio, gdy głowy po prostu znikały, jeśli nie istniał model dla wybranego fenotypu).
<!-- google_ad_client = "pub-2717889583283726"; google_alternate_color = "F8F8F8"; google_ad_width = 468; google_ad_height = 60; google_ad_format = "468x60_as"; google_ad_type = "text_image"; //2006-10-05: files google_ad_channel ="2935075518"; google_color_border = "FFFFFF"; google_color_bg = "FFFFFF"; google_color_link = "0000FF"; google_color_url = "000000"; google_color_text = "000000"; //-->

 • Licencja: Freeware
 • System: 98/Me/NT/2000/XP
 • Rozmiar: 69.4 MB
 • Ocena: 3.61 (głosów 18)

Udostępnij program

Skopiuj kod HTML i umieść na swoim blogu lub stronie

<a href="http://www.pobieralnia.org/neverwinter-nights-patch.html">Neverwinter Nights Patch</a>

Skopiuj kod BBCode i umieść na forum dyskusyjnym

[url=http://www.pobieralnia.org/neverwinter-nights-patch.html]Neverwinter Nights Patch[/url]

Komentarze (0)

Niestety ¿aden u¿ytkownik nie doda³ tutaj komentarza. Mo¿esz byæ pierwszy! ~Komenatrze

Dodaj komentarz

Kliknij aby od�wie�y�!